Produkcja w III kwartałach 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W okresie trzech kwartałów br. produkcja przemysłowa wzrastała ale w niskim tempie. W dalszym ciągu wartość produkcji budowlanej jest poniżej poziomu z ubiegłego roku.

Inflacja w październiku 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W październiku inflacja nieoczekiwanie spadła. Wzrosty cen są hamowane przez niski popyt na rynku wewnętrznym.

Podaż pieniądza w październiku 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W ciągu 10 miesięcy bieżącego roku wzrosła o ponad 21 mld PLN podaż pieniądza M3. Wzrost podaży pieniądza był blisko dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Aktywa rezerwowe Polski w sierpniu 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W ciągu 20 lat wyrażona w dolarach wartość aktywów rezerwowych Polski wzrosła 25 razy. Polska z bankruta stała się dynamicznie rozwijającym krajem.

Finanse publiczne w II kwartale 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Na koniec II kwartału 2013 roku zadłużenie sektora finansów publicznych, po konsolidacji, wzrosło wobec poprzedniego kwartału o 18.170,9 mln PLN, tj. o 2,1%.

Budownictwo mieszkaniowe w 3 kwartałach 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Coraz mniejsza liczba rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń na budowę oznacza, że polskie budownictwo mieszkaniowe czeka spowolnienie. Będzie miało to negatywny wpływ na inne dziedziny gospodarki, w tym produkcję artykułów do wyposażenia mieszkań.

Gospodarka w 3 kwartałach 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było wolniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Klimat koniunktury w październiku 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W miesiącu październiku poprawiły się oceny klimatu koniunktury w przemyśle, natomiast pogorszyły się w budownictwie, handlu hurtowym i większości usług. Trudna sytuacja jest w handlu detalicznym.

Luksusowe inwestycje

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Jest wiele form inwestowania, których wyniki nie wiele zależą od czynników, które determinują zmiany kursów akcji na giełdach. Są to inwestycje alternatywne. Kiedy kursy akcji na giełdach spadają inwestycje te nie zubożają w takim tempie portfeli a nawet mogą przynosić profity.

Przejdź na tańszy kredyt

Wealth Solutions włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Dzięki refinansowaniu drogiego kredytu hipotecznego można zaoszczędzić przez 30 lat nawet 90 tys. zł. Warto więc dokonać weryfikacji swego zadłużenia i porównania z aktualnymi ofertami bankowymi.

Rajd Świętego Mikołaja: worek z hossą grubymi nićmi szyty

Bartosz Stawiarski, Wealth Solutions włącz . Opublikowano w Inwestycje

Amerykańscy inwestorzy momentalnie przestaliby żyć, gdyby nagle odmówiono im możliwości dyskontowania przyszłości i radosnego wyczekiwania lepszego jutra. Jak śpiewał klasyk: „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”, i to bez względu na bieżące kiepskie uwarunkowania makroekonomiczne.

Złotomania

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

złotoStany Zjednoczone posiadają zgromadzone rezerwy złota wynoszące 8133,5 tony, czyli 263 mln uncji trojańskich.  Natomiast baza monetarna Fed wynosi około 2 biliony dolarów. Stąd teoretyczna cena złota kształtuje się na poziomie 7600 dolarów za uncję.

Marzenia o końcu recesji w USA

Bartosz Stawiarski, Wealth Solutions włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Uwagę inwestorów w ostatnim tygodniu października przykuła informacja o rzekomo wspaniałym wyniku amerykańskiego PKB - w minionym kwartale wzrósł on aż o 3,5 proc. (spodziewano się 3,2 proc.).

Złoto a inflacja

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

O unikalnej wartości złota pozwalającej zabezpieczyć się przed skutkami kryzysów wiedzieli już Starożytni. Jak się okazuje, również dziś takie rozumowanie nie straciło na znaczeniu. Jak widać, złoto posiada historycznie ugruntowaną pozycję na rynkach finansowych.

Czy złoto może być pieniądzem?

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Obserwacja sytuacji na rynkach finansowych i towarowych ostatnich miesięcy skłania ku potwierdzeniu takiej tezy. Jeżeli pieniądz emitowany przez banki centralne największych potęg światowych przestaje być wiarygodnym miernikiem wartości ludzie przestają mu wierzyć uciekając od świata finansów, który zawiódł ich nadzieje.

Prywatni atakują

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Już kilka lat trwa złota passa funduszy inwestujących na rynkach niepublicznych. W 2007 roku fundusze PE/VC operujące w Europie Środkowo-Wschodniej pozyskały niebagatelną sumę kapitału. Posłuży on realizacji wielu intesujących projektów.

Jesteśmy na celu

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Fundusze Private Equity/Venture Capital pozyskały w 2007 r. na inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej 4,25 mld EUR. I dobrze zrobiły, bowiem jest tu w co inwestować i na czym zarobić. Z kwoty 4,25 mld EUR do końca 2007 r. zainwestowano ponad 3 mld EUR, o 80% więcej, niż w 2006 r. Największym powodzeniem cieszyły się wykupy - przeznaczono na nie 77% kapitału ulokowanego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ekonomia a sprawa indyków

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Informacja o wzroście PKB w trzecim kwartale nie zaskoczyła - wynik 4,8% to taki, jakiego spodziewał się rynek. Jest to już widoczny spadek, co nie oznacza, że takiego wzrostu gospodarczego nie życzylibyśmy sobie w przyszłym roku.

Trudne czasy

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

To była nie łatwa do przewidzenia decyzja RPP (Rada Polityki Pieniężnej). Ostatecznie  zwyciężyły „gołębie”. Jak wiele pomoże obniżka o ¼ procenta polskiej gospodarce, dziś trudno przewidzieć. Nie przeceniałbym jednak jej znaczenia - zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak też inflacji. Dziś na sytuację naszej gospodarki znaczący wpływ wywiera to, co dzieje się na świecie, szczególnie w Europie.

Przedwczesny Mikołaj

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Od 20 listopada wiele się wydarzyło, chociaż nie wyróżniał się on niczym szczególnym od innych czwartków. Na wykresach cenowych oraz wskaźnikach finansowych można zauważyć pewne zmiany, być może mające wpływ na to, co będzie działo się w najbliższych tygodniach.

Aktywa pod nadzorem

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Minione miesiące mocno nadszarpnęły utratę zaufania do rynku finansowego. Ludzie z nieufnością podchodzą do giełdy, jak również funduszy inwestycyjnych. Czy środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych mogą przepaść? – zadaje sobie pytanie wielu ludzi. Aby na nie odpowiedzieć należy poznać, jak funkcjonuje rynek funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Okazuje się, że aktywa uczestników funduszy inwestycyjnych działających zgodnie z polskim prawem podlegają szczególnej ochronie.

Pomnażać bogactwo

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Gdybym był bogaczem, marzył ubogi Żyd Tewie w musicalu „Skrzypek na dachu”. Nie za bardzo rozumiał, dlaczego Stwórca nie chce go obdarzyć chociażby małym bogactwem. I tak przez wiele lat borykając się problemami materialnymi i rodzinnymi, kultywując odwieczną tradycję żył ów sympatyczny mleczarz, nie znajdując recepty na osiągnięcie bogactwa, jakie posiadali inni.

Globalna gorączka złota

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

W trzecim kwartale 2008 r. globalny popyt na złoto wyniósł 1133,4 tony i był wyższy o blisko połowę w porównaniu z drugim kwartałem oraz o 18% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Licząc od początku roku popyt na złoto sięgnął 2600 ton, o 97 ton mniej niż rok wcześniej.

Chiński rajd safari

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Spektakularna ekspansja gospodarcza Chin w Afryce zaczyna wzbudzać niepokój w wielu państwach Zachodu. Imponujący ponad 5-procentowy wzrost gospodarczy Afryki jest w znacznej mierze efektem chińskich inwestycji. Około tysiąca chińskich firm zbudowało już swoje przyczółki na Czarnym Lądzie.

Gołębie kontra jastrzębie

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Z dnia na dzień napływają coraz gorsze informacje z rynku. Ostatni niepokojący news dotyczył dynamiki produkcji przemysłowej w październiku.Dodatni wskaźnik wzrostu 0,2% oznacza praktycznie zastój. To gorzej niż przewidywali ekonomiści. Trudno porównywać obecny październik do tego sprzed roku, kiedy dynamika produkcji była bliska 11%. 

Potrzeba stabilizacji

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Z miesiąca na miesiąc topnieje nam rynek funduszy inwestycyjnych. Z dawnej górki pozostała już połowa. Tymczasem na wartości nie wiele tracą aktywa funduszy inwestujących w akcje i udziały spółek niepublicznych – fundusze private equity.

Złoto pilnie poszukiwane

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Jak podał portal Market Watch inwestorzy detaliczni gwałtownie zwiększyli popyt na złote sztabki i monety w ostatnich kilku miesiącach. Dostrzegli oni bowiem, że złoto jest bezpiecznym aktywem dla lokaty ich pieniędzy w okresie kryzysu.

Wymiana walut

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Uncategorised

Exchange for cash (EFC)


Transakcje typu EFC (Exchange for Cash) pozwalają uzyskać kursy wymiany waluty obcej na poziomie zbliżonym do rynku międzybankowego, a więc znacznie korzystniejszym niż jest to możliwe w negocjacjach z bankiem. Stanowią one alternatywny sposób wymiany waluty obcej przez podmioty działające w dziedzinie handlu zagranicznego. Polecane dla eksporterów i importerów. Operacja wymiany odbywa się poprzez otwarcie odpowiedniej pozycji w walutowym kontrakcie terminowym a następnie dostawą waluty poprzez przelew bankowy:

 • krótkiej - w przypadku sprzedaży waluty obcej (eksporter),
 • długiej w przypadku kupna waluty obcej (importer).

Transakcja taka jest w tym samym dniu zamykana a kwota złotych, pochodząca ze sprzedaży waluty obcej lub kwota zakupionej waluty obcej, jest w tym samym dniu przekazywana na konto klienta. Wszystkie operacje są przeprowadzane przez bank na rynku forex. Jest to światowy rynek walutowy, gdzie obroty dzienne sięgają 3,2 bln USD oraz 2,1 bln USD w foreksowych instrumentach pochodnych. Wymiana walut następuje poprzez transakcje EFC we współpracy z WGT SA w Warszawie.
Obecnie możliwe są do wykonania transakcje wymiany dla następujących walut: euro, dolar amerykański, frank szwajcarski. Wartość transakcji może stanowić kwotę 10.000 jednostek waluty obcej lub jej wielokrotność (USD, EUR).
Poniżej zostały przedstawione przykłady transakcji sprzedaży i kupna walut euro i dolarów.

Szczegółowych informacji udzielamy po przesłaniu do nas zapytania na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TRANSAKCJA EFC NA EURO

A. Sprzedaż waluty

Założenia:

Przedsiębiorca chce sprzedać 100.000 EUR.

Kurs euro na rynku międzybankowym:

 • bid: 3,8020 EUR/PLN
 • ask: 3,8050 EUR/PLN

Przedsiębiorca może sprzedać euro w banku po kursie 3,9920 EUR/PLN, w wyniku czego uzyskałby kwotę 399.200 PLN.

Transakcja EFC sprzedaży euro jest to zawarcie transakcji terminowej z dostawą waluty (kontrakt terminowy). Składa się ona z czterech operacji:

1. Wpłata przez Przedsiębiorcę do Giełdowej Izby Rozrachunkowej kwoty 100.000 EUR.

2. Sprzedaż kontraktów terminowych o wartości nominalnej 100.000 euro po kursie 3,9200 EUR/PLN (otwarcie pozycji krótkiej). ZLECENIE ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTA I WYKONANE PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PO CENACH NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM.

3. Kupno w/w kontraktów terminowych po kursie 3,9210 EUR/PLN (zamknięcie pozycji krótkiej) w tym samym dniu.

4. Wypłata przez Giełdową Izbę Rozliczeniową należnej Przedsiębiorcy kwoty wymiany w PLN.

Operacje 3 & 4 są wykonywane administracyjnie przez Izbę Rozliczeniową Giełdy.

Rozliczenie:

Sprzedaż przez Izbę Rozliczeniową euro po kursie międzybankowym bid = 3,8020 EUR/PLN:

100.000 * 3,8020 = 380.200 PLN

Koszty transakcji EFC:

 • Strata na transakcji terminowej: 100.000 * (3,9210 - 3,9200) = 100 PLN
 • Prowizja maklerska: 108 PLN

Razem koszty: 208 PLN

Należność netto dla Przedsiębiorcy:

380.200 PLN - 208 PLN = 379.992 PLN

Wniosek:

Porównując kwotę, którą uzyskałby Przedsiębiorca w wyniku sprzedaży euro w banku 379.200 PLN oraz kwotę netto, jaką uzyska ostatecznie: 379.992 PLN, widać że w transakcji EFC jest ona wyższa o 792 PLN. W wyniku transakcji EFC uzyskano więc efektywny kurs wymiany

3,79992 EUR/PLN - wyższy od proponowanego przez bank Przedsiębiorcy - o 0,79 gr na każdym euro.

B. Kupno waluty

Założenia:

Przedsiębiorca chce kupić 100.000 EUR.

Kurs euro na rynku międzybankowym:

 • bid: 3,8020 EUR/PLN
 • ask: 3,8050 EUR/PLN

Przedsiębiorca może kupić euro w banku po kursie 3,8150 EUR/PLN, w wyniku czego zapłaciłby kwotę 381.500 PLN.

Transakcja EFC kupna euro jest to zawarcie transakcji terminowej z dostawą PLN. Składa się ona z czterech operacji:

1. Wpłata przez Przedsiębiorcę do Giełdowej Izby Rozliczeniowej kwoty 381.500 PLN

2. Kupno kontraktów terminowych o wartości nominalnej 100.000 USD po kursie 3,9210 (otwarcie pozycji długiej). ZLECENIE ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTA I WYKONANE PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PO CENACH NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM.

3. Sprzedaż w/w kontraktów terminowych po kursie 3,9200 EUR/PLN (zamknięcie pozycji długiej) w tym samym dniu.

4. Wypłata przez Giełdową Izbę Rozliczeniową należnej Przedsiębiorcy kwoty wymiany 100.000 EUR.

Operacje 3 & 4 są wykonywane administracyjnie przez Izbę Rozliczeniową Giełdy.

Rozliczenie:

Zakup przez Izbę Rozliczeniową euro po kursie międzybankowym ask = 3,8050 EUR/PLN:

100.000 * 3,8050 = 380.500 PLN

Koszty transakcji EFC:

 • Strata na transakcji terminowej: 100.000 * (3,9210 - 3,9200) = 100 PLN
 • Prowizja maklerska: 108 PLN

Razem koszty: 208 PLN.

Razem wydatki Przedsiębiorcy:

380.500 PLN + 208 PLN = 380.708 PLN

Wniosek:

Porównując kwotę, którą zapłaciłby Przedsiębiorca w wyniku kupna euro w banku 381.500 PLN oraz kwotę netto, jaką zapłacił: 380.708 PLN, widać że w transakcji EFC jest ona niższa o 792 PLN. W wyniku transakcji EFC uzyskano więc efektywny kurs wymiany 4,00708 EUR/PLN - niższy od proponowanego przez bank Przedsiębiorcy - o 0,79 gr na każdym euro.

 

TRANSAKCJA EFC NA DOLARZE

A. Sprzedaż waluty

Założenia:

Przedsiębiorca chce sprzedać 100.000 USD.

Kurs dolara na rynku międzybankowym:

 • bid: 2,9160 USD/PLN
 • ask: 2,9190 USD/PLN

Przedsiębiorca może sprzedać dolary w banku po kursie 2,9060 USD/PLN, w wyniku czego uzyskałby kwotę 290.600 PLN.

Transakcja EFC sprzedaży dolarów jest to zawarcie transakcji terminowej z dostawą waluty. Składa się ona z czterech operacji:

1. Wpłata przez Przedsiębiorcę do Giełdowej Izby Rozrachunkowej kwoty 100.000 USD.

2. Sprzedaż kontraktów terminowych o wartości nominalnej 100.000 USD po kursie 2,9330 USD/PLN (otwarcie pozycji krótkiej). ZLECENIE ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTA I WYKONANE PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PO CENACH NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM.

3. Kupno w/w kontraktów terminowych po kursie 2,9340 USD/PLN (zamknięcie pozycji krótkiej) w tym samym dniu.

4. Wypłata przez Giełdową Izbę Rozliczeniową należnej Przedsiębiorcy kwoty wymiany w PLN.

Operacje 3 & 4 są wykonywane administracyjnie przez Izbę Rozliczeniową Giełdy.

Rozliczenie:

Sprzedaż przez Izbę Rozliczeniową dolarów po kursie międzybankowym bid = 2,9160 USD/PLN:

100.000 * 2,9160 = 291.600 PLN

Koszty transakcji EFC:

 • Strata na transakcji terminowej: 100.000 * (2,9340 - 2,9330) = 100 PLN
 • Prowizja maklerska: 108 PLN

Razem koszty: 208 PLN

Należność netto dla Przedsiębiorcy:

291.600 PLN - 208 PLN = 291.392 PLN

Wniosek:

Porównując kwotę, którą uzyskałby Przedsiębiorca w wyniku sprzedaży dolarów w banku 290.600 PLN oraz kwotę netto, jaką uzyska ostatecznie: 291.392 PLN, widać że w transakcji EFC jest ona wyższa o 792 PLN. W wyniku transakcji EFC uzyskano więc efektywny kurs wymiany 2,9139 USD/PLN - wyższy od proponowanego przez bank Przedsiębiorcy o 0,79 gr na każdym dolarze.

B. Kupno waluty

Założenia:

Przedsiębiorca chce kupić 100.000 USD.

Kurs dolara na rynku międzybankowym:

 • bid: 2,9160 USD/PLN
 • ask: 2,9190 USD/PLN

Przedsiębiorca może kupić dolary w banku po kursie 3,1290 USD/PLN, w wyniku czego zapłaciłby kwotę 292.900 PLN.

Transakcja EFC kupna waluty jest to zawarcie transakcji terminowej z dostawą PLN. Składa się ona z czterech operacji:

1. Wplata przez Przedsiębiorcę do Giełdowej Izby Rozrachunkowej kwoty 292.108 PLN.

2. Kupno kontraktów terminowych o wartości nominalnej 100.000 USD po kursie 2,9340 USD/PLN (otwarcie pozycji długiej). ZLECENIE ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTA I WYKONANE PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PO CENACH NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM.

3. Sprzedaż w/w kontraktów terminowych po kursie 2,9330 USD/PLN  (zamknięcie pozycji długiej) w tym samym dniu.

4. Wypłata przez Giełdową Izbę Rozliczeniową należnej Przedsiębiorcy kwoty wymiany 100.000 USD

Operacje 3 & 4 są wykonywane administracyjnie przez Izbę Rozliczeniową Giełdy.

Rozliczenie:

Zakup przez Izbę Rozliczeniową dolarów po kursie międzybankowym ask = 2,9190 USD/PLN:

100.000 * 2,9190 = 291.900 PLN

Koszty transakcji EFC:

 • Strata na transakcji terminowej: 100.000 * (2,9340 - 2,9330) = 100 PLN
 • Prowizja maklerska: 108 PLN

Razem koszty: 208 PLN

Razem wydatki Przedsiębiorcy:

291.900 PLN + 208 PLN = 292.108 PLN

Wniosek:

Porównując kwotę, którą zapłaciłby Przedsiębiorca w wyniku kupna dolarów w banku 292.900 PLN oraz kwotę netto, jaką zapłacił: 292.108 PLN, widać że w transakcji EFC jest ona niższa o 792 PLN. W wyniku transakcji EFC uzyskano więc efektywny kurs wymiany 3,12108 USD/PLN - niższy od proponowanego przez bank Przedsiębiorcy o 0,79 gr na każdym dolarze.

A. Sprzedaż waluty

Założenia:

Przedsiębiorca chce sprzedać 100.000 USD

Kurs dolara na rynku międzybankowym:

 • bid: 2,9160 USD/PLN
 • ask: 2,9190 USD/PLN

Przedsiębiorca może sprzedać dolary w banku po kursie 2,9060 USD/PLN, w wyniku czego uzyskałby kwotę 290.600 PLN.

Transakcja EFC sprzedaży dolarów jest to zawarcie transakcji terminowej z dostawą waluty. Składa się ona z czterech operacji:

1. Wpłata przez Przedsiębiorcę do Giełdowej Izby Rozrachunkowej kwoty 100.000 USD.

2. Sprzedaż kontraktów terminowych o wartości nominalnej 100.000 USD po kursie 2,9330 USD/PLN (otwarcie pozycji krótkiej). ZLECENIE ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTA I WYKONANE PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PO CENACH NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM.

3. Kupno w/w kontraktów terminowych po kursie 2,9340 USD/PLN (zamknięcie pozycji krótkiej) w tym samym dniu.

4. Wypłata przez Giełdową Izbę Rozliczeniową należnej Przedsiębiorcy kwoty wymiany w PLN.

Operacje 3 & 4 są wykonywane administracyjnie przez Izbę Rozliczeniową Giełdy.

Rozliczenie:

Sprzedaż przez Izbę Rozliczeniową dolarów po kursie międzybankowym bid = 2,9160 USD/PLN:

100.000 * 2,9160 = 291.600 PLN

Koszty transakcji EFC:

 • Strata na transakcji terminowej: 100.000 * (2,9340 - 2,9330) = 100 PLN
 • Prowizja maklerska: 108 PLN

Razem koszty: 208 PLN

Należność netto dla Przedsiębiorcy:

291.600 PLN - 208 PLN = 291.392 PLN

Wniosek:

Porównując kwotę, którą uzyskałby Przedsiębiorca w wyniku sprzedaży dolarów w banku 290.600 PLN oraz kwotę netto, jaką uzyska ostatecznie: 291.392 PLN, widać że w transakcji EFC jest ona wyższa o 792 PLN. W wyniku transakcji EFC uzyskano więc efektywny kurs wymiany 2,9139 USD/PLN - wyższy od proponowanego przez bank Przedsiębiorcy o 0,79 gr na każdym dolarze.

Co z dolarem?

Bartosz Stawiarski, Wealth Solutions włącz . Opublikowano w Aktualności

bg_curr.jpgOd czasu swojej rekordowej siły z 2000 r. dolar stracił względem euro połowę wartości, natomiast względem złotówki deprecjacja sięga 55 proc. Za znaczną część tego ruchu odpowiada nie tylko systematyczne niszczenie reputacji "zielonego" przez amerykańskie władze monetarne, ale także materializujące się widmo recesji za Atlantykiem.

Więcej funduszy hedge na polskim rynku

Maciej Kossowski, Wealth Solutions włącz . Opublikowano w Aktualności

Na polskim rynku do kategorii funduszy hedge zalicza się propozycje trzech towarzystw funduszy inwestycyjnych - Investors, Opera i Superfund. Listę tę należałoby rozszerzyć o wybrane lokaty strukturyzowane. Na świecie fundusze hedge często mają niewiele wspólnego z funduszami inwestycyjnymi (jako formą prawną).

Polskie długi

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Za rządów poprzedniej ekipy zadłużenie polskiego Skarbu Państwa wzrosło o około 50 mld PLN, za które można by było wybudować 2500 km autostrad. We wrześniu 2007 r. wzrosło o kwotę 2,55 mld PLN. W efekcie przekroczyło 490 mld PLN, co stanowi 183,9 mld USD.

Polska zadłużona po uszy

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Bankier.pl

Spuścizna zadłużenia Polski, jaką przejęliśmy po poprzednim systemie ekonomicznym sprzed 1989 r. stanowi zaledwie niecałe 30 proc. jego obecnego poziomu. Polska jest zadłużona na blisko 436 mld zł.

Powiązane artykuły